Elektrostatik Boya Fırınlama
Elektrostatik Boya Fırınlama
Bir uygulama için en uygun fırının belirlenmesinde boyanacak parçanın ölçüleri, şekli, kalınlığı, yapıldığı malzeme, üretim hızı, işletme maliyeti ve kullanılacak toz boya tipi gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Konveksiyon Fırınları
Bu fırınlar halihazırda en çok kullanılan fırınlardır. Konveksiyon fırınlarında parçayı ısıtmak için ortam havası elektrik veya gaz yakılarak ısıtılır. Isıtılan hava fırın içinde, bir hava akımı yaratılarak yayılır.
 
Endirekt yanmalı fırınlarda, gaz ayrı bir yerde yakılıp, ısıtılan hava fırın içine verilirken, ‘Direk Gaz’ fırınlarda yanan gaz direk olarak fırının içine verilir. Dolayısıyla, endirekt gaz fırınlarında gaz artıkları boya filmine ulaşmayacağından, daha az kusurlu bir yüzey elde edilebilir. Direk gaz fırınlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş toz boyalar da her renk ve efektte mevcuttur.
 
Konveksiyon fırınından tahliye edilen hava, fırın içinde biriken gaz hacmini en az patlama limitinin altında tutacak miktarda olmalıdır.
 
Fırının iç duvarlarında zamanla is tabakası oluşabileceğinden, özellikle direk gaz fırınlarında, fırın içi düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlenmediğinde, bu is tabakası zaman zaman kalkacak ve fırından geçirilmekte olan malzemeyi kirletecektir.
 
Kızılötesi fırınlar
Kızılötesi (IR) fırınlarda ısının, havaya başvurmaksızın, direk olarak parçaya aktarılması verimi, ısıtma hızını ve hassasiyetini büyük ölçüde artırmaktadır. Bu durum bu tür fırınların kullanımını gün geçtikçe yaygınlaştırmaktadır.
 
Temel olarak, kızılötesi enerji sıcak bir parça tarafından yayılarak, başka bir madde tarafından yakalanıp soğuruluncaya kadar doğru bir çizgi üzerinde hareket eder. Işıma ile ısıtmanın ana avantajı parça ısısının çok hızla yükseltilebilmesidir. Işıma kaynağının ısısı arttıkça, kaynaktan yayılan enerjinin içinde ışımanın payı, konveksiyona göre, hızla artar. Her hangi bir maddeden yayılan ışıma enerjisi o parçanın yüzey alanına, ısısına ve yayımcılık özelliğine bağlıdır.
 
Orta dalga ışıma termoset toz boyaların kürlendirilmesi için en etkili kaynağı sağlar. Yayıcı paneller genellikle 850-950ºC yüzey ısısına sahip gaz ısıtmalı veya 750-850ºC yüzey ısısı sağlayan elektrik ısıtmalı olarak kullanılırlar. Parça yayıcıdan en az 15 cm, ortalama 30 cm uzaklıkta tutularak ısıtılır.
 
Açık renkler nispeten daha fazla kızılötesi enerji yansıtarak ısınma süresini uzatacağından, toz boyanın rengi önemlidir. Bu demektir ki her toz boya, en iyi kürlenme koşullarını belirlemek üzere test edilmelidir.
 
Işıma enerjisi doğrusal bir yol izlediğinden, karmaşık şekilli ve/veya ışıma kaynağıyla arasında başka bir cisim bulunan yüzeylere sahip parçalar bu şekilde kürlendirilemezler. İdeal olarak kızılötesi kürlendirme, paneller gibi basit parçalar için kullanılmalıdır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Kumlama Makinası
- Elektrostatik Toz Boya Depolama
- Elektrostatik Boya Tabancaları
- Filtre Toz Boya Toplayıcılar
- Toz Boya Geri Dönüşümü
 
 
Pro WEB